تبلیغات
* - مطالب خواندنی و جالب

اتحاد و همبستگی کارکنان و مدیریت مجتمع باعث و بانی حل تمامی مشکلات مجتمع بود و به امید خداوند خواهد بود

آیا تاکنون می دانسته اید که انسان تنها موجودی است که به پشت می خوابد

آیا تا حالا از خودتان سوال کرده اید که بدن یک انسان چند سوراخ دارد